Installatietechniek Vlogman BV Vorden

Berichten 2011:

1-1-2011: Na een zeer intensieve en gedegen voorbereiding is, in overleg met het directie voerend ingenieursbureau IV-Water, het waterschap Aa & Maas en overige uitvoerende partijen besloten om, mede uit kostenoogpunt, de gefaseerde ombouw van de slibverwerking te versnellen van de geplande 6 maanden uitvoeringstijd naar 5 weken uitvoeringstijd. Reeds 2 week na het uitschakelen van de bestaande installaties kon de nieuwe omgebouwde installatie echter al weer in bedrijf genomen worden. E.e.a. naar volle tevredenheid van alle partijen.

8-8-2011: Opdrachten in de Chemie, waterzuiveringland en algemene industrie binnen gehaald. De juiste mix in prijs, prestatie en ervaring maakt het verschil t.o.v. onze mede aanbieders.

13-9-2011: Na een gedegen voorbereiding is het project "Aanpassing Slibontwatering RWZI Nijmegen" gestart. Vlogman BV verzorgt hierbij alle werktuigbouwkundige installaties. Het tweede project in RWZI land is een feit.

10-11-2011: Na een zeer korte opname periode en snelle uitvoering samen met Aannemingsmij. Vink Barneveld, zijn in goed overleg met en naar aller tevredenheid van ingenieursbureau Grontmij, TNO Utrecht en het projectbureau van de Universiteit Utrecht, nieuwe energie leidingen geplaatst in verband met de toekomstig te realiseren laboratoria. Hierbij heeft Vlogman BV de stadsverwarmingsleidingen en de koelwater leidingen geplaatst.

Nieuws 2016

Berichten 2015

Berichten 2014

Berichten 2013

Berichten 2012

Berichten 2010

Berichten 2009