Installatietechniek Vlogman BV Vorden

Introductie:

Installatietechniek Vlogman BV is voor u de ideale partner bij het oplossen van technische vragen en het uitvoeren van de oplossingen hiervoor.

Installatietechniek Vlogman BV is uw partner voor;
Advisering, projectmanagement, consultancy en pre-engineering.
Tailor made oplossingen voor specifieke productieproblemen.
Engineering, ontwerp, levering en montage, ook turn key.
Levering appendages uit voorraad.
Service en onderhoud voor nieuwe en bestaande apparatuur en installaties.
After sales en service

Installaties worden vanaf het offerte stadium getoetst aan de huidige regelgeving zoals omschreven in de desbetreffende CE, KIWA- en/of PGS beoordelingsrichtlijnen en normen.
In afwijkende situaties, wat in met name de installaties in de chemische industrie nagenoeg altijd aan de orde is, blijkt Installatietechniek Vlogman BV steeds de beste keus voor de klant.

In goed overleg met het KIWA en/of het bevoegd gezag worden de mogelijkheden bepaald, waarna er na een gedegen Risico Inventarisatie en Evaluatie een veilige en zeer economische oplossing voorgelegd kan worden.
Indien de nieuwe installatie deel gaat uitmaken van een geautomatiseerde productie eenheid, of onder de ATEX en/of CHEMIE valt, volgt er meestal nog een HAZOP studie.
Aan alle opgeleverde installaties is altijd te zien dat niet alleen techniek en gebruiksvriendelijkheid een voorname rol innemen bij de engineering. Veiligheidsaspecten en bedrijfskundige integratie in de klantspecifieke bedrijfsvoering zijn zeker net zo belangrijk.

Naast dit alles wordt dan een CE Conformiteitsverklaring opgesteld door onze CE consultant zodat het gerealiseerde werk uiteraard voldoet aan de huidige CE wetgeving.

Installatietechniek Vlogman BV is voornemens de certificering te behalen; Tankinstallateur onder de regeling REIT.(BRL-K903/08)
Tot die tijd worden installaties onder de REIT certificering gerealiseerd en geleverd van REIT erkende bedrijven waar Installatietechniek Vlogman mee samenwerkt.
Wij werken vaak voor deze bedrijven aangezien zij meer gespecialiseerd zijn in "standaard" ondergrondse installaties en oplossingen zoals tankstations e.d..
Zo gauw zij echter betrokken worden bij de ontwerp of bouw van speciale installaties, maken zij vaak gebruik van onze enorme ervaring en vooral ons probleem oplossend vermogen!

Alle organisatie- en project-gerichte werkwijzen heeft Installatietechniek Vlogman BV vastgelegd in zijn bedrijfseigen kwaliteitshandboek. Dit garandeerd een werkwijze volgens de ISO9001 2008 norm.

Door de opzet van onze organisatie kunnen de overheadkosten laag gehouden worden waardoor Installatietechniek Vlogman BV naast de beste oplossing ook nog eens bijna altijd de voor u beste prijs kan bieden.