Installatietechniek Vlogman BV Vorden

Inspecties/Keuringen:
 • terug naar expertises

 • Tankinstallaties dienen overeenkomstig hetgeen in de PGS28 (voorheen CPR 9-1 en CPR 9-5) en de PGS30 (voorheen CPR 9-6) omschreven, periodiek gecontroleerd dan wel ge´nspecteerd te worden. Het uitvoeren van dergelijke tankinspecties behoort tot onze dagelijkse werkzaamheden.
  Voor de jaarlijkse, door de overheid vereiste, controles voor KIWA gekeurde tankinstallaties kunnen wij een concurrerend service abonnement aanbieden welke kan bestaan uit alle vereiste controles en/of inspecties.
  Alle bij de tankinstallatie behorende KIWA certificaten met controle-meetrapporten worden door ons verzameld en bijgehouden in een logboek, welke bij de installatie aanwezig is. Indien gewenst kan de vereiste informatie ter inzage/beschikking gesteld worden aan de afdeling handhaving van de gemeente, dan wel de provincie.

 • REIT/KIWA/CE


 • Service:
  Installatietechniek Vlogman BV heeft service zeer hoog in het vaandel staan.
  Deze servicegerichte aanpak manifesteert zich niet alleen doordat altijd de beste oplossing geboden wordt voor uw technische vraagstukken.
  Vanaf het ontwerp worden niet alleen de gangbare zaken als veiligheid, techniek, gebruiksvriendelijkheid, ergonomie, energieverbruik, etc. meegenomen, maar ook de belasting voor uw bedrijfsvoering tijdens bouw. Mochten zich dan toch tijdens bedrijf onverhoopt storingen voordoen aan de installatie, kan Installatietechniek Vlogman BV ook de service mogelijkheden bieden die voor een snelle oplossing van deze storingen nodig is.
  Daartoe beschikt Installatietechniek Vlogman BV over de juiste specialisten om deze dienstverlening te kunnen garanderen. Eventuele verbetervoorstellen voortkomend uit een bezoek t.b.v. het verhelpen van een eventuele storing, op technisch en/of bedrijfskundig gebied, zullen hierbij aangeboden worden door onze specialisten.

  Onderhoud:
  Bij Installatietechniek Vlogman BV is het mogelijk het eerste en/of tweede-lijns onderhoud onder te brengen van alle door ons geleverde, maar ook door derden gerealiseerde installaties.
  De beschikbaarheid van een 24 uurs service is ook mogelijk, waarbij duidelijk de mogelijkheden en beperkingen vastgelegd worden.
  Deze service garandeert een opvolging van storingen binnen 24 uur of sneller, afhankelijk van de contractform, hetzij door het voorradig houden van spare-parts en beschikbaar stellen van ervaren personeel, hetzij door een van beide zaken.

  Of het nu curatief, inspectief of preventief/periodiek onderhoud is, onze monteurs voelen zich thuis in de materie. Indien gewenst volgen onze monteurs een specifieke opleiding om de betreffende materie beter/goed onder de knie te krijgen.