Installatietechniek Vlogman BV Vorden

Berichten 2012:

14-05-2012: Na een zeer intensieve en gedegen voorbereiding is in goede samenwerking met onze opdrachtgever Hollander Techniek, GEA Westfalia Seperatoren Nederland, het directie voerend ingenieursbureau Royal Haskoning Nijmegen, het waterschap Rivierenland en overige uitvoerende partijen, de ombouw van de slibverwerking op de RWZI Nijmegen afgerond en de installatie in bedrijf genomen.

21-05-2012: Na een zeer snelle en geslaagde engineeringfase zijn, voor de luchtkussendaken van alle podia voor de "MDNA" wereldtournee van MADONNA, alle demontabele blowerinstallaties inclusief slangensystemen met snelkoppelingen geleverd en in bedrijf genomen. Alle installaties zijn in overleg met en naar volle tevredenheid van de klant STAGECO opgeleverd.

31-08-2012: Na een zeer intensieve engineeringfase, waarbij binnen ATEX zones de veiligste en beste oplossingen tegen de laagste prijs geleverd moesten worden, is onder andere een ATEX veilige voorraadtank (5x) vulsysteem opgeleverd, kompleet met vulpompen en overvul beveiliging. Deze nieuwe klant in de verfindustrie had zoals veel producenten met brandgevaarlijke grondstoffen of eindproducten, nieuwe uitdagingen ten gevolge van de strengere wetgeving. Hierdoor kwam een voortzetting van de productie in het geding. Door de veilige, praktische en kostengunstige oplossingen die nu worden gerealiseerd, is veiligheid, kwaliteit en continu´teit gegarandeerd.

21-11-2012: Na goed overleg met de klant, een test gedaan met totaal vernieuwende, kostengunstige procesapparatuur, waarbij een door Installatietechniek Vlogman geinitieerde proces re-engineering aangetoond heeft, dat de bestaande installatie geheel vervangen kan worden tegen minimale kosten. Proces intensivering is hier tevens een onderdeel van, terwijl de energiekosten dalen. Een volgende positieve ontwikkeling bij een klant dank zij de kennis en know-how van onze projectleiders.

05-12-2012: Opdracht binnen voor de ombouw van een groot deel van de procesinstallatie bij onze klant, na gebleken kwaliteitsbereik van de beproefde test procesinstallatie op locatie.

Nieuws 2016

Berichten 2015

Berichten 2014

Berichten 2013

Berichten 2011

Berichten 2010

Berichten 2009